Ryggbedövning

Ofta kallas ryggbedövning felaktigt för "ryggmärgsbedövning", men det är inte ryggmärgen som bedövas, utan nerverna som passerar ut från den. På så sätt hindras smärtsignalerna från att nå hjärnan.

När man får ryggbedövning förs en nål in mellan två ryggkotor i ländryggen och vidare in i ett litet hålrum, epiduralrummet, som finns alldeles utanför ryggmärgskanalen och den hårda ryggmärgshinnan. Bedövningen läggs långt ner i ryggraden där man inte har någon ryggmärg, så att den inte kan skadas av nålen.

Det finns tre olika typer av ryggbedövning:

Epiduralbedövning som innebär att man får bedövningsmedel insprutat utanför ryggmärgsvätskan genom en slang. Det gör att mer bedövningsmedel kan fyllas på om det behövs.
Spinalbedövning, som innebär att man får bedövningsmedel insprutat direkt i ryggmärgsvätskan genom en nål i stället för en slang. Då går det inte att fylla på med mer bedövningsmedel men den smärtstillande effekten kommer fortare.
Kombinerad spinal- och epiduralbedövning, som kombinerar fördelarna med de båda metoderna. Det är en ganska ny metod och används ännu bara på ett fåtal förlossningskliniker i Sverige.

Ryggbedövning är den metod som bäst lindrar förlossningssmärta. Det är en säker metod med små risker men man kan bland annat få svårt att kissa, klåda, huvudvärk, blodtrycksfall eller känna sig tung i benen.

Att få ryggbedövning

Innan man får bedövningen sätts en nål på handen eller i armvecket för att man ska kunna få dropp med saltlösning eller läkemedel om det behövs. En narkosläkare ger bedövningen när man sitter eller ligger på sidan. Det är viktigt att runda ryggen så mycket som möjligt, skjuta rygg som en katt, och att vara helt stilla. Först bedövas huden för att sticket inte ska kännas obehagligt. Om huden är ordentligt bedövad brukar man bara känna ett tryck i nedre delen av ryggen när nålen förs in mellan kotorna.

Man somnar inte när man får ryggbedövning eller får medvetandet påverkat på något annat sätt. Det gör att man slipper känna sig dåsig och de flesta kan stå upp och gå omkring utan problem.

Ibland är det inte lämpligt att få ryggbedövning. Det kan till exempel vara att man

har en infektion i huden där nålen ska stickas in
är sjuk på grund av en svår infektion
har en allvarlig sjukdom i nervsystemet
har vissa ryggsjukdomar eller missbildningar i ryggraden.

En del har tatueringar i ryggslutet. Narkosläkaren sticker då in nålen vid sidan om dem för att undvika att få in färgämne i ryggraden.