Medicinska smärtlindringsmetoder 
Även om man inte vet om man vill ha smärtlindring eller vilken sort, kan det vara en trygghet att veta att man kan få det om det behövs. Det finns flera olika typer av medicinsk smärtlindring att använda.

De medicinska smärtlindringsmetoder som används är

lustgas
ryggbedövning, till exempel epidural
lokalbedövning
paracervikalblockad, PCB
pudendusblockad, PDB.

Lustgas

Lustgas är den vanligaste medicinska smärtlindringsmetod som används vid förlossningar. Man kan börja med lustgas när förlossningsvärkarna har startat, men det rekommenderas ofta att försöka vänta med att börja andas lustgas till förlossningen har startat på allvar eftersom man blir mindre rörlig. Lustgas kan antingen vara den enda smärtlindringsmetod som man har, eller användas i kombination med ovanstående metoder. Lustgasen utför sin smärtstillande verkan i hjärnan. Även om man inte känner så stor smärtstillande effekt kan lustgasen ha en positiv verkan genom att göra så att man blir avslappnad.

Man andas i en mask eller genom ett rör. Under en förlossning används en gas som består av en blandning av lustgas och syrgas. Det bästa är att börja andas in lustgas så tidigt som möjligt vid varje värk och andas med långa, djupa andetag i masken. När toppen på värken är över kan man släppa masken eftersom den smärtlindrande effekten finns kvar i cirka 30 sekunder. Det kan ta lite tid innan lustgasen ger full effekt. Man kan pröva några gånger och be barnmorskan om hjälp om det inte fungerar tillräckligt bra.

Metoden har den stora fördelen att den är lätt att använda, gör inte ont, det behövs inga nålstick och man bestämmer själv när och hur mycket som behövs. Varken barnet eller värkarbetet påverkas av lustgasen. Nackdelen är att man inte kan röra sig fritt utan är bunden vid andningsmasken. Lustgasen kan göra så att man blir dåsig, yr och mår illa. En del kvinnor kan få minnesluckor. Därför är det bra att andas vanlig luft mellan värkarna. Man ska även andas ut lustgasen i masken så att den samlas upp på ett bra sätt. Det beror på att lustgas är en växthusgas, och dessutom kan den vara skadlig för personalen i höga doser under lång tid.

Lokalbedövning

Vid utdrivningsskedet kan man få en spruta eller en gelé med lokalbedövningsmedel i slidöppningen och mellangården – området mellan slidan och ändtarmsöppningen - när barnets huvud ska födas fram. Denna typ av bedövning används också om det finns bristningar eller klipp som måste sys. En komplikation som kan inträffa är att man får en reaktion av bedövningsmedlet, men risken är mycket liten eftersom de flesta tidigare har fått lokalbedövning hos tandläkaren och redan då upptäckt om de är reagerar.

Paracervikalblockad, PCB

PCB, som ibland också kallas Västerviksblockad, är en spruta med lokalbedövningsmedel som bedövar de nerver som omger livmoderhalsen. Det varierar hur man tycker att det känns att få sprutan, de flesta känner mer eller mindre smärta som kan vara ungefär lika kraftig som vid en värk.

Bedövningssprutan förs in via slidan och bedövningsmedlet sprutas in kring livmodertappen. PCB ger bara smärtlindring under öppningsskedet. Effekten är ganska kort - 1 till 1,5 timmar - och man kan behöva få flera sprutor.

Fördelen med PCB är att effekten kommer nästan omedelbart och den har inte samma avstannande effekter på förlossningsförloppet som ryggbedövningen har. Nackdelen är att man inte kan få den om barnet har visat tecken på att påverkas av förlossningen. Eftersom bedövningsmedlet läggs nära barnet finns risk att barnet påverkas genom att pulsen går ner. Därför är metoden ganska ovanlig.

Pudendusblockad, PDB

PDB är en spruta som man får via slidan. Den bedövar bäckenbotten och ger effektiv smärtlindring i utdrivningsskedet. Metoden kan också användas om man måste sys efter förlossningen. Tidigare var PDB en populär metod men numera har den ersatts av andra metoder eftersom den tar bort krystkänslan. Vissa kliniker använder sig av lokalbedövning i slidmynningen i stället för PDB. Komplikationer är sällsynta, men PDB kan ibland göra att nerverna i underlivet bedövas under längre tid. Detta brukar gå över inom ett till ett par dygn. Bedövningen kan också göra så att värkarna minskar och blir färre. Dessutom kan det bli svårare att krysta eftersom bedövningen kan vara så effektiv att man inte får rätt känsla för när och hur man ska krysta.