En stor rubrik.

Den 25/5-18 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR, i kraft, syftet med den nya lagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten.

Vi följer den nya förordningen och vill att ni som våra kunder godkänner att den information som ni sänder till oss lagras, under kortare tid som hjälp för oss att boka in er på tid eller svara på fråga. Information från kontaktformulären raderas veckovis. Personuppgifter som ev skulle behöva lagras längre tid dokumenteras i så fall i Region Skånes godkända Dataprogram "Obstetrix". För er säkerhet skicka inte känsliga personuppgifter via hemsida, mail eller SMS. Ring oss istället för personlig kontakt på 0413-577 200, är det svårt att nå os på våra telefontider går det bra att tala in ett röstmeddelande med begäran att vi ringer upp. Vi försöker besvara inom ett dygn men akuta ärenden hänvisar vi till Kvinnoklinikerna i Skåne.
Med Vänlig Hälsning: Barnmorskorna.